Najwyższy czas, by użytkowanie wieczyste zniknęło z obrotu prawnego wszędzie tam gdzie dotyczy osób fizycznych i zostało z mocy prawa zamienione na własność. Nie ma też powodów, by utrzymywać komunalny status mieszkań od lat zamieszkanych przez tych samych lokatorów, takie mieszkanie powinny z dnia na dzień stać się własnością swoich mieszkańców z wpisaniem do księgi wieczystej. Społeczeństwo polskie przez zbyt wiele lat było zubożane, wywłaszczane lub żyło w niepewności albo mozliwości dziedziczenia - najwyższy czas odwrócić ten proces.