Zasada jest prosta, powyżej ustalonego min. poparcia obywateli pod wnioskiem o referendum musi ono zostać ogłoszone i przeprowadzone przez władzę wykonawczą, przy czym wynik referendum jest wiążący bez względu na frekwencję (odsetek obywateli biorących w nim udział). Zarówno w sprawach ustawodawczych jak i w kwestiach odwołania Posła, samorządowca czy innej osoby sprawujacej urząd na podstawie wyborów powszechnych. W przypadku referendów odwoławczych zamiast progów frekwencyjnych można wprowadzić próg dotyczący ilości głosów np. ilość głosów za odwołaniem musi być wyższa niż ilość głosów za powołaniem.