Od momentu powołania e-sądu w Lublinie 5 lat temu zostało wydanych ok. 7 mln wyroków nakazowych, od których złożono sprzeciwy w ilosci 3,4%. Nie wynika to bynajmniej ze słuszności tych wyroków - wręcz przeciwnie, szacuje się się, że prawie 90% pozwów składanych paczkami przez firmy windykacyjne dotyczyło długów przedawnionych, o wysokości zawyżonej, nieistniejących lub dotyczących w rzeczywistosci innej osoby nic pozwana. Dodatkowo ok. 3 mln obywateli rocznie jest prześladowanych za długi spowodowane przez podpisanie lichwiarskich umów z bankami, firmami pożyczkowymi czy w związku z egzekwowaniem zawyżonych rachunków. Te wszystkie sytuacje można wyprostować wprowadzając ustawową likwidację złych długów związanych z bezprawnym działaniom przeciwko konsumentowi lub przeciwko klientom banków stosując mechanizm "uzasadnionej przesłanki" bez konieczności badania sprawy przez sąd. I tak przykładowo jeśli przesłanka wskazuje na istnienie umowy na polisolokatę, kredyt we frankach, lichwiarską pożyczkę czy przeterminowane roszczenie, a dysproporcja stron widoczna na pierwszy rzut oka dług obywatela powinien być umarzany z mocy prawa powyżej kwoty realnie uzyskanych przez niego korzyści finansowych.

Natomiast każda próba nękania lub bezprawnego wymuszenie zapłaty złego długu na obywatelu powinna grozić bezwzględnym umorzeniem całości zadłużenia.