Wszyscy znamy przykłady krzywd wyrządzanych przez niekompetentne lub skorumpowane sądy w sprawach finansowych, podatkowych, rodzinnych, karnych czy wykroczeniowych. Wszyscy wiemy jak urzędnik, korporacja lub po prostu mafia może zniszczyć człowieka wykorzystując instrumentalnie polski "wymiar niesprawiedliwości". Wystarczy jednak sporządzić listę przesłanek, po zaistnieniu których nastapi automatyczna amnestia i kasacja wyroku, by postawić tamę bezprawiu wynikającemu z dysproporcji sił (bank czy korporacja vs. konsument, instytucja finansowa vs. klient, państwo vs. podatnik, windykator vs. "dłużnik") aby dać oddech zaszczutym obywatelom wracając do zasady, że lepiej dziesięciu winnych uniewinnić niż skazać niesłusznie jednego niewinnego.

Dodatkowym elementem zdyscyplinowania sędziów będzie egzekwowanie ich odpowiedzialności karnej za działanie z rażącym naruszeniem prawa czyli wbrew obowiazującym przepisom - na przykład poprzez ustanowienie specjalnego zespołu prokuratorów. Rzadko bowiem kto pamięta, że niezawisłość sędziowska i immunitet chronią tylko Sędziów orzekających na podstawie i w granicach prawa, natomiast jeśli wyrok wydawany jest w sposób rażący wbrew przepisom (zbrodnia sądowa, wystepek sądowy) to taki przestepca w todze powinien być ukarany zgodnie z kodeksem karnym w sposób kwalifikowany.